Deze website is onderdeel van Stappen in je Stad. Stappen in Tiel is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van de verkregen informatie. Wij staan niet garant voor het feit of alle informatie compleet, accuraat en actueel is.

Gebruikte afbeeldingen, teksten en beeldmerken zijn eigendom van genoemde horecagelegenheden en Stappen in Tiel. Niets uit deze uitingen mag op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, tenzij schriftelijk toestemming is verleend.

Stappen in Tiel houdt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. De wijzigingen zullen we op deze pagina doorvoeren.

Heeft u vragen over deze disclaimer dan kunt u contact opnemen via de contactpagina.